Pelety by Stora Enso

Základní informace

 

Pelety jsou ekologicky efektivní zdroj energie vyrobený ze dřevního odpadu. Jako surovinu pro výrobu pelet používáme vedlejší produkty z našich dřevozpracujících závodů. Výrobu pelet jsme integrovali přímo do těchto závodů, abychom minimalizovali zbytečný transport.

Mimořádně čistou kvalitou, jež je standardem firmy Stora Enso, dosahujeme tím, že zpracováváme pouze hobliny, štěpky a piliny bez jakýchkoliv chemických příměsí a pojiv. Proto se naše pelety vyznačují vysokým obsahem energie a velmi malým množstvím zbytkového popela.

Naše pelety mají vysokou jak energetickou, tak i ekologickou účinnost:
Výhřevnost dvou kilogramů pelet od firmy Stora Enso odpovídá přibližně výhřevnosti jednoho litru topného oleje. Avšak oproti topnému oleji mají pelety neutrální bilanci CO2. To znamená, že se z nich spalováním uvolní právě takové množství CO2, které do něj stromy vstřebaly během svého růstu.

Rady pro Vaše pelety
U hromadných zásilek musí být splněny následující podmínky:
  • Skladujte své pelety v chladu a suchu.
  • Skladovací prostor musí být vybaven na dodávky pelet. Pozor! Nelze použít plastové potrubí.
  • Odsávací přípojka musí mít průměr Ø ≥ 200 mm nebo ekvivalentní plochu.
  • Nárubek plnicí přípojky (samec) s průměrem Ø 100 mm (4“) musí být pevně namontován.
  • Vodorovně instalovaná přípojka musí být ve výšce max. 1,5 m a min. 0,1 m.
  • Vertikálně instalovaná přípojka musí být ve výšce max. 1,5 m a min. 0,8 m.
  • Pokud je nutný prachový filtr, musí být čistý, mít správnou velikost a musí být správně namontován.

 

Výběr produktů

Pelety v číslech
Průměr 6 mm
Obsah sušiny 92%
Obsah popela ≤ 0,4%
Bod tání popela ≥ 1,400°C
Hustota 650 kg/m3
Energie na kg 4,850 kWh
Energie na m3 3,120 kWh
1 pytel 15 kg
1 paleta 70 pytlů (1050 kg)

Ke stažení

Tracing script for Hubspot